خبر ها
برای مقابله با کرونا، جزء آموزش و استفاده از فناوری جدید کسب و کار، راهی نداریم!! بیشتر
جمعه 16 خرداد 1399 - 17:40:28
  برای مقابله با کرونا، جزء آموزش و استفاده از فناوری جدید کسب و کار، راهی نداریم!! بیشتر
جمعه 16 خرداد 1399 - 16:09:16
برای مقابله با کرونا، جزء آموزش و استفاده از فناوری جدید کسب و کار، راهی نداریم!! بیشتر
جمعه 16 خرداد 1399 - 15:19:58
برای مقابله با کرونا، جزء آموزش و استفاده از فناوری جدید کسب و کار، راهی نداریم!! بیشتر
جمعه 16 خرداد 1399 - 14:52:02
برای مقابله با کرونا، جزء آموزش و استفاده از فناوری جدید کسب و کار، راهی نداریم!! بیشتر
چهارشنبه 26 مهر 1396 - 10:56:17
  سایت دانا یونی DanaUni.ir فروشگاه ویژه برای دانشجویان در زمان کرونا؛ همه جزوات آموزشی دانشگاهها در این سایت در دسترس اساتید گرانبیشتر
چهارشنبه 26 مهر 1396 - 10:56:01

logo-samandehi