آموزشی

تا سال 2030 همه ما ربات خانگی داریم
جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۱:۰۵
راز یک استارپ موفق چسیت؟
چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۴:۱۲
تا سال 2030 همه ما ربات خانگی داریم
جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۱:۰۵
راز یک استارپ موفق چسیت؟
چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۴:۱۲

logo-samandehi